tijdelijke tentoonstellingen

 

Voor mimesis.architecten staan inhoudelijke beleving en intuïtieve interactie centraal. De bezoeker is sterk betrokken bij het verhaal.

Respect voor duurzaamheid en strenge budgetcontrole zijn essentieel bij de realisatie van elk tentoonstellingsproject.

 

Brussel, november 1918: van oorlog naar vrede?

 

De tentoonstelling bekijkt de laatste dagen van de oorlog en de bevrijding vanuit het standpunt van de hoofdstad en de Brusselaars.

Aan de hand van historische documenten, foto's, cartoons en tot nu toe ongekende filmfragmenten toont de tentoonstelling de hardheid van het leven in de laatste maanden van oorlog, maar ook de vele emoties die naar boven kwamen na het einde van de oorlog.

De bezoeker kan ook liederen ontdekken die populair waren op het einde van de oorlog of via een touchscreen door krantenartikels van toen bladeren.

 
 
 
 
 

Herleven. Leuven na 1918

 

De tentoonstelling in de recent gerestaureerde Volksbank in de Muntstraat brengt het verhaal van de naoorlogse Leuvenaar.

Uniek in de tentoonstelling is dat de wederopbouw en het herstel van het dagelijkse leven in de jaren 1920 vanuit een menselijk perspectief verteld en in beeld gebracht worden.

 

Boer vindt land

 

De tentoonstelling in het Caermersklooster kadert in het project ‘Museum van de Vlaamse Sociale Strijd’. 

mimesis.architecten toont door middel van beeld en geluid de beleving, vertwijfeling, euforie en heimwee van de vele duizenden Meetjeslandse migranten. De bezoeker maakt van dichtbij kennis met hun leefwereld, van de moeilijke omstandigheden op het negentiende-eeuwse Vlaamse platteland over de lange reis tot hun opname in de Noord-Amerikaanse samenleving.

Maar ook de nazaten van landverhuizers komen aan het woord: een kortfilm en foto’s getuigen van de nostalgie, dromen en verbeelding over het land van hun voorouders.

 
 

Vallen? in géén geval!

 

Jaarlijks komen honderden mensen om het leven na een val. De helft van alle ongevallen thuis hebben te maken met ‘vallen’. 

In deze tentoonstelling ontwikkelt mimesis.architecten vier 'experiment-tunnels' met proefopstellingen. De bezoeker kan er experimenteren en krijgt er tips over het veiliger maken van de thuissituatie.

Relevante materialen en een sterk uitgewerkte grafische vormgeving ondersteunen het verhaal.

 

1 l Aards, 2 l Berustend, 3 l Even, 4 l Eindig, 5 l Geduldig, 6 l Interim, 7 l Interimair, 8 l Kortstondig, 9 l Kort, 10 l Niet vast, 11 l Niet voor lange duur, 12 l Niet voorgoed, 13 l Niet blijvend, 14 l Niet blijvend (crypt.), 15 l Niet voor vast, 16 l Niet voor altijd, 17 l Onzeker, 18 l Ongestadig, 19 l Provisorisch, 20 l Provisoir, 21 l Provisioneel, 22 l Temporair, 23 l Temporeel, 24 l T...
Begrip 'tijdelijk' - Puzzelwoordenboek

Consument, een gevaarlijk beroep!

 

Het is belangrijk als consument op de hoogte te zijn van gevaren en van je eigen wettelijke verplichtingen.

Dit verhaal werken we uit in een strakke tentoonstellingsarchitectuur met drie info-tunnels, met een open opstelling van producten en met zes koffers voor casestudies en experimenten.

De bezoeker kan de tentoonstelling op eigen tempo bezoeken met een audiogids. Op verschillende plaatsen ondersteunen we de informatie met projectie van film.

 
contacteer ons vandaag

De Steenuil

 

Voor de Steenuil zijn de Vlaamse Ardennen van uitzonderlijk belang. Met het steenuilenproject wordt een extra stap gezet om de toekomst van deze soort veilig te stellen.

Een reizende tentoonstelling, een steenuilbier en het gratis plaatsen van steenuilnestkasten op geschikte locaties vormen de kern van deze actie rond samenwerken voor plattelandsontwikkeling.

mimesis.architecten realiseert een modulaire tentoonstelling die door lokale medewerkers kan opgesteld worden.

 

De Vlaamse Ardennen, de geboorte van een naam

 

De Vlaamse Ardennen met zijn opvallend reliëf herbergt zowel cultuurhistorische kernen als een uitzonderlijke natuurrijkdom.

In een thematentoonstelling besteden wij aandacht aan de eeuwenlange wisselwerking tussen natuur en menselijke activiteit. Acht tijdsopnamen - een grafische interpretatie met reliëfmaquettes - tonen hoe het landschap in ca. 10.000 jaar grondig veranderde.

Interactieve opstellingen stellen de verschillende landschapstypes voor en een spel leert hoe de mens zelf het landschapsbeeld ingrijpend heeft veranderd en ook vandaag enorme invloed heeft op de invulling van de open ruimte.

 

The will to influence is at the core of any exhibition.
Bruce W. Ferguson - Exhibition Rhetorics
meer weten?
deel op facebook deel op twitter