voorbijgaand

Het tijdelijk karakter is inherent aan tentoonstellingen. De tijdelijke aanwezigheid in de publieke ruimte en de kortstondige relatie met zijn omgeving en collectie zorgen voor een unieke dynamiek.
In een korte tijdspanne komen mensen samen en ontmoeten elkaar rond een welbepaald thema. Voor mimesis.architecten zijn dit betekenisvolle sociale ruimtes waar inhoudelijke beleving en intuïtieve interactie centraal staan. De bezoeker is sterk betrokken bij het verhaal en speelt zijn rol. Respect voor duurzaamheid en strenge budgetcontrole zijn essentieel bij de realisatie van elk project.


Boer vindt land

De tentoonstelling Boer vindt land is een initiatief van het ADVN en kadert in het project ‘Museum van de Vlaamse Sociale Strijd’ van het Oost-Vlaamse provinciebestuur. 

De tentoonstelling vond plaats In het Caermersklooster, een imposante historische locatie in het centrum van Gent.

In de tentoonstelling evoceert mimesis.architecten door middel van beeld en geluid de beleving, vertwijfeling, euforie en heimwee van de vele duizenden Meetjeslandse migranten. De bezoeker maakte van dichtbij kennis met hun leefwereld, van de moeilijke omstandigheden op het negentiende-eeuwse Vlaamse platteland over de lange reis tot hun opname in de Noord-Amerikaanse samenleving.

Maar ook de nazaten van landverhuizers kwamen aan het woord: een kortfilm en foto’s getuigden van de nostalgie, dromen en verbeelding over het land van hun voorouders. Een land waar velen nog nooit zijn geweest en sommigen enkel hebben over horen spreken, maar waar ze hun hart en ziel aan verloren zijn. De tentoonstelling integreerde het lopend project ‘Belgian Americans’.


Vallen? in géén geval!

Jaarlijks komen honderden mensen om het leven na een val. De helft van alle ongevallen thuis hebben te maken met ‘vallen’. 

In deze tentoonstelling ontwikkelt mimesis.architecten vier 'experiment-tunnels' met proefopstellingen. De bezoeker kan er experimenteren en krijgt er veel tips over het veiliger maken van de thuissituatie.

Materiaalgebruik en sterk uitgewerkte grafische vormgeving ondersteunen het verhaal en de architectuur.


1 l Aards, 2 l Berustend, 3 l Even, 4 l Eindig, 5 l Geduldig, 6 l Interim, 7 l Interimair, 8 l Kortstondig, 9 l Kort, 10 l Niet vast, 11 l Niet voor lange duur, 12 l Niet voorgoed, 13 l Niet blijvend, 14 l Niet blijvend (crypt.), 15 l Niet voor vast, 16 l Niet voor altijd, 17 l Onzeker, 18 l Ongestadig, 19 l Provisorisch, 20 l Provisoir, 21 l Provisioneel, 22 l Temporair, 23 l Temporeel, 24 l T...
Begrip 'tijdelijk' - Puzzelwoordenboek

Consument, een gevaarlijk beroep!

Het is belangrijk als consument op de hoogte te zijn van gevaren en van je eigen wettelijke verplichtingen.

Dit verhaal werken we uit in een strakke tentoonstellingsarchitectuur met drie info-tunnels, met een open opstelling van producten en met zes koffers voor casestudies en experimenten. De bezoeker kan de tentoonstelling op eigen tempo bezoeken met een audiogids. Op verschillende plaatsen ondersteunen we de informatie met projectie van filmbeelden.


contacteer ons vandaag

Reizende tentoonstelling | De Steenuil

Voor de Steenuil zijn de Vlaamse Ardennen van uitzonderlijk belang. Dit kleine uiltje vindt in dit landschap het ideaal leefgebied. Met het steenuilenproject wordt een extra stap gezet om de toekomst van deze soort veilig te stellen.

Daarnaast wil men iedereen warm maken voor de Steenuil, de ideale ambasadeur voor natuur én landschap in de Vlaamse Ardennen. Een reizende tentoonstelling, een steenuilbier en het gratis plaatsen van steenuilnestkasten op geschikte locaties vormen de kern van deze actie rond samenwerken voor plattelandsontwikkeling.

mimesis.architecten realiseerden een modulaire tentoonstelling die door lokale medewerkers kan opgesteld worden.


De Vlaamse Ardennen, de geboorte van een naam

De Vlaamse Ardennen vormen een streek met een heel apart karakter. Het landschap met zijn merkwaardig reliëf herbergt zowel cultuurhistorische kernen als een uitzonderlijke natuurrijkdom.

In een thematentoonstelling in het gerestaureerde Stadhuis van Oudenaarde besteden wij aandacht aan de eeuwenlange wisselwerking tussen natuur en menselijke activiteit. Acht tijdsopnamen - een grafische interpretatie met reliëfmaquettes - tonen hoe het landschap in ca. 10.000 jaar grondig veranderde.

Interactieve opstellingen stellen de verschillende landschapstypes voor en een spel leert hoe de mens zelf het landschapsbeeld ingrijpend heeft veranderd en ook vandaag enorme invloed heeft op de invulling van de open ruimte.


The will to influence is at the core of any exhibition.
Bruce W. Ferguson - Exhibition Rhetorics

meer weten?
deel op facebook deel op twitter