Hoe ontwerp je tijd?

De vorm van een historisch tekst is reeds lang onderhevig aan kritische analyse. De grafische vormgeving van tijd en geschiedenis is dikwijls een bijzaak. Grafische voorstellingen zijn nochtans een van de belangrijkste instrumenten om complexe historische informatie te organiseren en over te brengen aan een publiek.

De tijdlijn kan een kleurrijk en overzichtelijk instrument zijn om analytische informatie uit geschiedenisboeken om te zetten in een overzichtelijk verhaal. Meer nog: binnen een tentoonstelling kan de tijdlijn de basis vormen voor de ruimtelijke organisatie van het verhaal.

De bezoeker wandelt als het ware in de tijdlijn, in het verhaal, in de ruimte van de geschiedenis.


The fact is that spatial form is the perceptual basis of our notion of time, that we literally cannot 'tell time' without the mediation of space. All temporal language is 'contaminated' by spatial figures. We speak of' long' and 'short' times, of 'intervals' (literally, 'spaces between'), of 'before' and 'after' - all implicit metaphors which depend upon a mental picture of time as a linear continuum...
W.J.T. Mitchell - Iconology: Image, Text, Ideology, 1987

contacteer ons
deel op facebook deel op twitter