de narratieve ruimte in een indrukwekkende architectuur

Voor mimesis.architecten hebben musea een verhalende kracht. Het museum geeft informatie waar de bezoeker mee aan de slag kan.
Onze inhoudelijke aanpak is het vertrekpunt voor het ontwerpen en realiseren van een museale ruimte waar plaats is voor fantasie en associaties - de 'wonderkamer'. Zo ontstaat in een indrukwekkende architectuur een parcours met beeld, collectie, multimedia en tekst dat verwondering opwekt bij de bezoeker. De wetenschappelijk onderbouwde informatie spreekt een breed publiek aan.


Bosmuseum Pijnven

Het Bosmuseum Pijnven past binnen een natuureducatief bezoek aan het Bos Pijnven. 

Een ontmoetingsplaats, een museum voor de wandelaar, waar hij niet alleen een beeld krijgt van het ontstaan van het bos en het Kempisch landschap, maar ook van het huidige bosbeheer.

Onderliggende en vaak onbekende elementen van het bosbeheer komen hier tot leven : een totaalbelevenis met projecties, geluid, touchscreens, reliëfmakette, exhibits en grafisme binnen een strakke herkenbare architectuur. De nadruk ligt op het creeëren van sfeer en het vergroten van de betrokkenheid van natuurwandelaars en jongeren.

Het museumverhaal is opgebouwd rond ‘weetjes’, sequenties die bijblijven en een later bezoek aan het bos veel rijker maakt.


Belevingscentrum | Abdijsite Herkenrode

Het Belevingscentrum brengt het verhaal van de abdij van Herkenrode, een chronologisch museumparcours door de boeiende geschiedenis van 600 jaar vrouwen op Herkenrode. De tijdlijn verbindt het verhaal van de abdij met de grote maatschappelijke gebeurtenissen en de lokale Limburgse verhalen. 

mimesis.architecten staat in voor concept, museumarchitectuur en scenografie. De audiogids ‘De abdis vertelt’ volgt de rode draad van het verhaal. De abdissen nemen je mee op een tijdlijn en vertellen over moeilijke beslissingen die ze moesten nemen, over het belang van Herkenrode als pelgrimsoord, over de aanwezigheid van invloedrijke mecenassen, over de lokale machthebbers, over de toekomst, ... Het is een verhaal over emoties, die er op de site zeker geweest zijn.

mimesis.architecten is binnen de opdracht Abdijsite Herkenrode verantwoordelijk voor het ontwerp én de uitvoering - van scenario tot en met totale synchronisatie - binnen het vastgelegde budget.

www.abdijsiteherkenrode.be


Diamantmuseum Provincie Antwerpen

Het bezoek aan het Diamantmuseum is een zintuiglijke ervaring met beeld, film en geluid, waarbij de bezoeker ondergedompeld wordt in de boeiende sfeer van diamant. De verschillende ontdekkingsniveaus laten elke individuele bezoeker toe in de gekozen taal en op eigen tempo het bezoek zo diepgaand te maken als hij zelf verkiest.

In een creatieve museumarchitectuur verwerkt mimesis.architecten de bestaande structuur van het historisch pand in de unieke sfeer van diamant. De combinatie van erfgoed met de nieuwste museumarchitectuur en museumtechnieken met audio, film en verlichting brengen het diamantverhaal tot leven.

Binnen het thematisch verhaal wordt de bezoeker op drie museumniveaus aangetrokken door de ‘schatkamer’, als het ware een kluis met een duidelijk herkenbare architectuur.

Verzegelbaar met zware kluisdeuren toont het diamantmuseum hier zijn waardevolle en unieke collectie, waarbij zowel historische als hedendaagse diamantjuwelen in de context van het diamantverhaal worden geplaatst.

 

Diamantmuseum


contacteer ons

Museum | Heilig Graf

mimesis.architecten realiseerde het museum van het Heilig Graf. Een eerste presentatie in de kerk geeft door middel van een 3D-animatie een duidelijk beeld van de inplanting van de nieuwe gebouwen binnen het oude klooster.

Via de historische kloostergangen kom je in de binnentuin waar je onder de eeuwenoude toren toegang hebt naar de 16de eeuwse kelders van het klooster. In drie opeenvolgende gewelfde ruimtes kan je het verhaal volgen van de Orde van het Heilig Graf vanaf de stichting in Jeruzalem tot het leven van de zusters vandaag.

De zusters willen met dit museum niet alleen hun geschiedenis vertellen aan de bezoekers, maar vooral hun spiritualiteit en hoopvolle levensvisie meegeven.


artefact

1 | Bewerkt prehistorisch voorwerp, 2 | Bewerkte vuursteen uit de voorhistorische tijd, 3 | Bewerkt voorwerp uit prehistorische tijd, 4 | Door ongeldig redeneren verkregen onderzoeksresultaat, 5 | Kunstmatig bewerkt voorwerp, 6 | Medische term, 7 | Opzettelijk vervaardigd (gebruiks)voorwerp, 8 | Prehistorisch voorwerp, 9 | Zelf toegebracht letsel, 10 | Zelfverminking, ...


Even if we cannot see any difference between an original painting and a forgery or between an edible mushroom and a poisonous one, that difference matters in the bearing it has on our behavior.
Nelson Goodman - authenticity

neem contact!
deel op facebook deel op twitter