het museum als narratieve ruimte

 

Voor mimesis.architecten hebben musea een verhalende kracht.


Uw project is het vertrekpunt voor het ontwerpen en realiseren van een museale ruimte waar plaats is voor fantasie. Een parcours met beeld, collectie en multimedia wekt verwondering op en spreekt een breed publiek aan.

 

HOUTlab | Plantentuin Meise

 

De bezoeker van het nieuwe HOUTlab maakt op een hedendaagse en interactieve wijze kennis met alle aspecten van hout: van duurzaam bouwmateriaal dat mee het klimaat helpt stabiliseren tot de microscopische geheimen die de eigenschappen van hout verklaren.


De meterslange Wonder Wood Wall springt meteen in het oog. Deze indrukwekkende muur is opgebouwd uit lades, gemaakt uit meer dan 50 commerciële houtsoorten. Elke lade bevat typische voorwerpen en leuke weetjes van de houtsoort. 

 

Via touchscreensfilmen en educatieve opstellingen ontdekt de bezoeker spelenderwijs alle geheimen van hout.

 

Bosmuseum Pijnven

 

Het Bosmuseum Pijnven geeft een interactief beeld van de geschiedenis en het beheer van dit bos.

Wij realiseerden een totaalbelevenis met projecties, geluid, touchscreens, reliëfmakette en exhibits binnen een strakke architectuur.

Het museum is opgebouwd rond ‘weetjes’ die een bezoek aan het bos veel rijker maken.

 
 
 
 

Belevingscentrum | Abdijsite Herkenrode

 

Het Belevingscentrum brengt het verhaal van de abdij van Herkenrode, een chronologisch museumparcours door de boeiende geschiedenis van 600 jaar vrouwen op Herkenrode. De tijdlijn verbindt het verhaal van de abdij met de grote maatschappelijke gebeurtenissen en de lokale Limburgse verhalen. 

mimesis.architecten staat in voor concept, museumarchitectuur en scenografie. De audiogids volgt de rode draad van het verhaal: over moeilijke beslissingen die de abdissen moesten nemen, over het belang van Herkenrode als pelgrimsoord, over de aanwezigheid van invloedrijke mecenassen, over de lokale machthebbers, ... Het is een verhaal over emoties, die er op de site zeker geweest zijn.

mimesis.architecten is verantwoordelijk voor ontwerp én uitvoering - van scenario tot en met totale synchronisatie - binnen het vastgelegde budget.

www.abdijsiteherkenrode.be

 
 
 
 

Diamantmuseum | Provincie Antwerpen

 

Het bezoek aan het Diamantmuseum is een zintuiglijke ervaring met beeld, film en geluid, waarbij de bezoeker ondergedompeld wordt in de boeiende sfeer van diamant. De verschillende ontdekkingsniveaus laten elke individuele bezoeker toe in de gekozen taal en op eigen tempo het bezoek zo diepgaand te maken als hij zelf verkiest.

In een creatieve museumarchitectuur verwerkt mimesis.architecten de bestaande structuur van het historisch pand in de unieke sfeer van diamant.

Binnen het thematisch verhaal wordt de bezoeker op drie museumniveaus aangetrokken door de ‘schatkamer’: een kluis met de waardevolle en unieke collectie, waarbij zowel historische als hedendaagse diamantjuwelen in de context van het diamantverhaal worden geplaatst.

 

Trailer film Diamantmuseum


Museum | Orde van het Heilig Graf

 

Via de historische kloostergangen kom je in de 16de eeuwse kelders van het klooster. In drie opeenvolgende gewelfde ruimtes kan je het verhaal volgen van de Orde van het Heilig Graf vanaf de stichting in Jeruzalem tot het leven van de zusters vandaag.

De zusters willen met dit museum niet alleen hun geschiedenis vertellen aan de bezoekers, maar vooral hun spiritualiteit en hoopvolle levensvisie meegeven.

 

artefact

1 | Bewerkt prehistorisch voorwerp, 2 | Bewerkte vuursteen uit de voorhistorische tijd, 3 | Bewerkt voorwerp uit prehistorische tijd, 4 | Door ongeldig redeneren verkregen onderzoeksresultaat, 5 | Kunstmatig bewerkt voorwerp, 6 | Medische term, 7 | Opzettelijk vervaardigd (gebruiks)voorwerp, 8 | Prehistorisch voorwerp, 9 | Zelf toegebracht letsel, 10 | Zelfverminking, ...

 
Even if we cannot see any difference between an original painting and a forgery or between an edible mushroom and a poisonous one, that difference matters in the bearing it has on our behavior.
Nelson Goodman - authenticity
neem contact!
deel op facebook deel op twitter