... the protective spirit of a place

In de erfgoedsector is genius loci een belangrijk begrip. De identiteit van een plaats wordt niet alleen bepaald door patrimonium - materiële getuigen - maar ook door verhalen, tradities, waarden - immateriële getuigen.
mimesis.architecten vertaalt de ziel van een plek in een dynamische ontsluiting van erfgoed met een duidelijke verhaallijn, een gelaagde opbouw en een esthetische beleving.
Het gebouw, de site vertelt mee en versterkt de ervaring. Op authentieke historische plaatsen wordt ‘grijpbare’ geschiedenis geconfronteerd met waardevolle artefacten en unieke verhalen.


Begijnhof Diest | museum grauwzusters Diest

Het begijnhof van Diest behoort tot het UNESCO-Werelderfgoed. Het Engelenconvent is centraal gelegen in het Begijnhof Diest. Het is een goed bewaard ensemble in traditionele stijl met huizen uit de 17de en 18de eeuw. Het convent dateert uit 1639 en werd bewoond door 9 novicen of onbemiddelde begijnen en een novicemeesteres.

Geïnspireerd door Franciscus van Assisi en Elisabeth van Thüringen verzorgen de grauwzusters de zieken.

De structuur van het huis en de sobere stijl zijn intrinsiek meegenomen in het museaal ontwerp. Het museum is opgevat als een ‘museaal depot’, thematisch verdeeld over en op schaal van de beschikbare ruimte.

mimesis.architecten stond in voor concept, scenario en volledige productie van het museum en de identiteit. Aan de hand van prachtige collectiestukken en vele beelden tonen en vertellen we het boeiend verhaal van deze vrouwen, een verhaal over zorg aan mensen.


Digitale ontsluiting | Erfgoed 2.0

Project in samenwerking met iMinds, het digitale onderzoekscentrum van Vlaanderen.

Erfgoed 2.0 is een project dat onderzoek verricht naar digitale ontsluiting van erfgoed. In het project wordt gefocust op het gebruik van mobiele toestellen op erfgoedlocaties. De erfgoedbeleving wordt verrijkt door location-based informatie aan te reiken en de beleving sociaal en interactief te maken.

Binnen het proefproject was mimesis.architecten verantwoordelijk voor het opstellen van het scenario, de inhoud en de vormgeving op de mobiele toestellen en de website. De programmering verliep ism de universiteiten van Hasselt, Brussel (VUB) en Gent.


Grafische ontsluiting | industrieel erfgoed in Nationaal Museum van de Speelkaart

Het Nationaal Museum van de Speelkaart is recent verbouwd. Het museum documenteert de geschiedenis, het gebruik en de fabricage van de speelkaart. Daarnaast heeft het museum veel aandacht voor techniek. Het museum bewaart authentieke drukpersen en grafische apparatuur. Het machinepark illustreert de gehele productielijn, van vroeger tot nu, een gigantische stoommachine inbegrepen.

Aan mimesis.architecten is de opdracht toevertrouwd een museumgrafisme te ontwikkelen rond de industriële archeologie, de geschiedenis en de intense relatie tussen de Stad Turnhout en de speelkaartenindustrie.

De grootformaatprints in een ruimtelijke opstelling vertellen de productie van de speelkaarten in al zijn facetten en geven toelichting bij de machines.


De ‘genius loci’, de geest van de plek, bestaat uit materiële (sites, landschappen, gebouwen, objecten) en immateriële elementen (herinneringen, mondelinge verhalen, geschreven documenten, rituelen, festivals, ambachten, de ‘savoir-faire’, waarden, geuren ….). Allemaal kenmerken ze op een betekenisvolle manier een plek en geven ze er een ziel aan.
ICOMOS - verklaring van Québec over het bewaren van de ziel van de plek, 4 oktober 2008

contacteer ons
deel op facebook deel op twitter