unieke focus

mimesis.architecten is een multidisciplinair team van architecten, vormgevers, scenografen, technici en wetenschappers met passie voor, visie op en ervaring met het ontwikkelen van hedendaagse projecten.

Onze jarenlange ervaring laat toe grootschalige en inhoudelijk complexe uitvoeringsdossiers samen te stellen en op te volgen.

Doeltreffend projectmanagement is cruciaal voor het welslagen van elk creatief project. Elk project is anders en verdient een unieke focus.


potenties zien en keuzes maken

Voordat bezoekers beslissen om naar het museum of de site te komen, gaan ze mentaal door een heel proces. Ze moeten de plek kennen, er iets mee kunnen associëren, ze moeten er interesse in krijgen, ze moeten er een voorkeur voor ontwikkelen t.o.v. andere plaatsen en uiteindelijk tot actie overgaan.

Het ontwikkelen van beeldvorming, imago, perceptie draait om kansen zien en keuzes maken. Het is geen losstaand proces, maar maakt deel uit van de visie op een project.


tastbaar eindresultaat

Een gedreven aanpak en correcte administratieve en technische uitvoeringsdossiers maken het mogelijk de juiste partners voor verscheidene uitvoeringen binnen een project aan te spreken. Planning en organisatie stroomlijnen de doorlooptijd van elk project.

Intense samenwerking moedigt het vertrouwen tussen alle partners aan en laat toe aanpassingen te doen in de loop van de uitvoering. Kwaliteit van het werk staat voorop onder strikte controle van het vooropgestelde budget.


Do the things right.
Alingro - About Value Creation
contacteer ons
deel op facebook deel op twitter